Giải pháp hóa đơn điện tử Liên Sơn

Giải pháp hóa đơn điện tử Liên Sơn

Hóa đơn điện từ Liên Sơn là một giải pháp hóa đơn điện tử toàn diện với kiến trúc điện toán đám mây.

Với lợi thế về công nghệ vượt trôi, các cá nhân và doanh nghiệp có thể dễ dàng giải quyết được bài toán về chi phí in ấn và quản lý hóa đơn.

Tính năng nổi trội

Ưu điểm của Hóa đơn điện tử Liên Sơn

Mẫu hóa đơn

 • Phiếu Thu Tiền Cước Vận Chuyển

 • PXK Hàng Gửi Bán Đại Lý

 • PXKKVCNB

 • HĐ Bán Hàng – Mẫu số 8

 • HĐ Bán Hàng – Mẫu số 7

 • HĐ Bán Hàng – Mẫu số 6

 • HĐ Bán Hàng – Mẫu số 5

 • HĐ Bán Hàng – Mẫu số 4

 • HĐ Bán Hàng – Mẫu số 3

 • HĐ Bán Hàng – Mẫu số 2

 • HĐ Bán Hàng – Mẫu số 1

 • HĐ GTGT – Mẫu số 30

 • HĐ GTGT – Mẫu số 29

 • HĐ GTGT – Mẫu số 28

 • HĐ GTGT – Mẫu số 27

 • HĐ GTGT – Mẫu số 26

 • HĐ GTGT – Mẫu số 25

 • HĐ GTGT – Mẫu số 24

 • HĐ GTGT – Mẫu số 23

 • HĐ GTGT – Mẫu số 22

 • HĐ GTGT – Mẫu số 21

 • HĐ GTGT – Mẫu số 20

 • HĐ GTGT – Mẫu số 19

 • HĐ GTGT – Mẫu số 18

 • HĐ GTGT – Mẫu số 17

 • HĐ GTGT – Mẫu số 16

 • HĐ GTGT – Mẫu số 15

 • HĐ GTGT – Mẫu số 14

 • HĐ GTGT – Mẫu số 13

 • HĐ GTGT – Mẫu số 12

Bảng giá dịch vụ

Thời gian sử dụng: vô thời hạn
Phí thiết kế mẫu riêng theo trường thông tin có sẵn: 3.000.000đ/bộ/lần
Yêu cầu cổng tra cứu riêng: 2.000.000đ
Thời gian lưu trữ: 10 năm
Phí thiết kế mẫu riêng thêm trường thông tin mới: 5.000.000đ/bộ/lần
Phí trên chưa bao gồm VAT, phí tích hợp phần mềm kế toán, bán hàng, CRM, ERP...

Tin tức sự kiện