Trường hợp nào doanh nghiệp phải ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

9 Tháng Một, 2020

Tại Điều 15, Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về 5 trường hợp cụ thể ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế như sau:

1.   Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chấm dứt hiệu lực mã số thuế;
2.    Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp cơ quan thuế    xác minh và thông báo không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký;
3.    Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh thông báo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tạm ngừng kinh doanh;
4.   Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh có thông báo của cơ quan thuế về việc ngừng sử dụng hóa đơn điện tử để thực hiện cưỡng chế nợ thuế;
5.   Trường hợp khác theo quy định của Bộ Tài chính

Để làm rõ quy định tại điểm đ, Nghị định 119/2018/NĐ-CP thì Thông tư 68/2019/TT-BTC cũng chỉ ra thêm một số trường hợp cụ thể khác:

– Trường hợp có hành vi sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế để bán hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bị cơ quan chức năng phát hiện và thông báo cho cơ quan thuế;

– Trường hợp có hành vi lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế phục vụ mục đích bán khống hàng hóa, cung cấp dịch vụ để chiếm đoạt tiền của tổ chức, cá nhân bị cơ quan chức năng phát hiện và thông báo cho cơ quan thuế;

– Trường hợp cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi phát hiện doanh nghiệp không có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật. Căn cứ kết quả thanh tra, kiểm tra, nếu cơ quan thuế xác định doanh nghiệp được thành lập nhằm mục đích mua bán, sử dụng hóa đơn điện tử bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn điện tử thì doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định đồng thời cơ quan thuế ban hành quyết định thông báo ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Trên đây Lienson Invoice giúp bạn giải đáp thắc mắc về Các trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế
Mọi thắc mắc về Các trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hay muốn được tư vấn về phần mềm hóa đơn điện tử Lienson Invoice hoàn toàn miễn phí, bạn vui lòng liên hệ ngay Hotline 19003000