Những lỗi thường gặp khi thông báo phát hành hóa đơn điện tử ?

13 Tháng Năm, 2020

Hình minh họa

Việc lập và gửi hồ sơ để thông báo phát hành hóa đơn điện tử tới Cơ quan thuế là thủ tục quan trọng để doanh nghiệp bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử. Để hoàn tất thủ tục này 1 cách nhanh chóng, thuận lợi nhất, Liên Sơn Invoice Chỉ ra những lỗi thường gặp nhất khi thông báo phát hành hóa đơn điện tử.

1. Hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn điện tử gồm những gì?

Trước 31/10/2020, hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử với Cơ quan Thuế theo Thông tư 32/2011/TT-BTC gồm mẫu sau:

– Quyết định sử dụng hoá đơn điện tử ( Theo Mẫu số 1 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 32/2011/TT-BTC)

– Thông báo phát hành hoá đơn điện tử theo Mẫu. (theo Mẫu số 2 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 32/2011/TT-BTC)

– Hoá đơn mẫu (do doanh nghiệp khởi tạo mẫu thông qua phần mềm hóa đơn điện tử)

Doanh nghiệp cần hoàn thiện hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn điện tử trên và gửi tới cơ quan Thuế thông qua cổng thông tin điện tử hoặc có thể in ra gửi tới cơ quan Thuế một lần duy nhất. Theo quy định của Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/04/2017, nếu cơ quan Thuế không có phản hồi bằng văn bản về việc sử dụng hoá đơn điện tử của doanh nghiệp thì sau 02 ngày làm việc, mặc định doanh nghiệp được phép xuất hoá đơn điện tử 1 cách hợp pháp.

2. Những lỗi thường gặp khi thông báo phát hành hóa đơn điện tử ?

2.1. Thông tin trên thông báo phát hành:

 • Thông tin tên, địa chỉ đơn vị phát hành ghi không đúng với thông tin đã đăng ký thuế.
 • Mẫu hóa đơn, số lượng hoá đơn, ký hiệu hóa đơn bị trùng với các số hoá đơn đã thông báo phát hành trước đó.
 • Mẫu hóa đơn, ký hiệu hóa đơn không phù hợp với thông tin trên mẫu hóa đơn được đính kèm.
 • Ngày bắt đầu sử dụng không đúng quy định (ngày bắt đầu sử dụng phải sau 02 ngày kể từ ngày gửi thông báo phát hành)
 • Không có thông tin đơn vị cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử
 • Thông tin doanh nghiệp cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử không khớp với thông tin trên quyết định áp dụng hóa đơn điện tử đính kèm.

2.2. Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử:

 • Không đính kèm Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử với Thông báo phát hành khi gửi Cơ quan thuế
 • Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử không có chữ ký hoặc đóng dấu của người nộp thuế.
 • Nội dung trên Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử không đầy đủ các nội dung theo mẫu quyết định ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC.

2.3. Hóa đơn mẫu:

 • Không đính kèm hóa đơn điện tử mẫu khi gửi thông báo phát hành.
 • Hoá đơn mẫu không đầy đủ các chỉ tiêu bắt buộc theo quy định
 • Thông tin tên, địa chỉ đơn vị trên hoá đơn mẫu không khớp đúng với thông tin đã đăng ký thuế.

Mọi chi tiết về phần mềm Liên Sơn Invoice cũng như tư vấn triển khai xin vui lòng liên hệ:

Bộ phận tư vấn và chăm sóc khách hàng của Liên Sơn Invoice

Hotline: 1900 3000  – Website: www.lienson.vn – E-mail: hoadondientu@lienson.vn