Làm thế nào để đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

6 Tháng Mười Hai, 2019

1a. Các bước đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 32/2011/TT-BTC (có hiệu lực đến 31/10/2020)

So với hóa đơn giấy, thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử đã đơn giản và gọn nhẹ hơn rất nhiều. Dưới đây là các bước đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 32/2011/TT-BTC (có hiệu lực đến 31/10/2020)

  • Đăng ký hóa đơn điện tử Liên Sơn Invoice
  • Khởi tạo hóa đơn.
  • Lập quyết định áp dụng hóa đơn điện tử.
  • Thông báo phát hành hóa đơn điện tử.
  • Nộp hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế.
  • Doanh nghiệp bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử.

Sau khi lựa chọn và đăng ký sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử của Liên Sơn. Doanh nghiệp cần tạo bộ hồ sơ thông báo phát hành Hóa đơn điện tử lần đầu qua mạng và gửi cho cơ quan thuế, bao gồm:

  • Quyết định sử dụng hoá đơn điện tử (Theo Mẫu số 1 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 32/2011/TT-BTC)
  • Thông báo phát hành hoá đơn điện tử theo Mẫu. (theo Mẫu số 2 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 32/2011/TT-BTC)
  • Hoá đơn mẫu (do doanh nghiệp khởi tạo mẫu thông qua phần mềm hóa đơn điện tử)

Sau khi lập xong bộ hồ sơ, doanh nghiệp có thể gửi tới cơ quan thuế qua mạng.

**** Hiện tại khi khách hàng đặt hóa đơn điện tử Liên Sơn Invoice sẽ được hỗ trợ tất cả các thủ tục giấy tờ trên, Doanh nghiệp chỉ thực hiện việc nộp hồ sơ online và ký số cho cơ quan thuế

1b. Các bước đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 68/2019/TT-BTC từ 1/11/2020

Sau ngày 31/10/2020, Thông tư 32/2011/TT-BTC sẽ hết hiệu lực. Thay vào đó, thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử sẽ thực hiện theo quy định của Thông tư 68/2019/TT-BTC như sau:

– Chỉ cần nộp Tờ khai Đăng ký/Thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử theo mẫu số 01 ban hành theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP để đăng ký sử dụng HĐĐT với cơ quan Thuế.

2. Phát hành hóa đơn điện tử sau bao lâu thì được sử dụng?

Sau 2 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ thông báo phát hành lên cơ quan thuế, doanh nghiệp có thể sử dụng hóa đơn điện tử

Với những thông tin trên sẽ giúp quá trình đăng ký sử dụng và phát hành hóa đơn điện tử của kế toán và doanh nghiệp diễn ra nhanh chóng, thuận lợi.

Khách hàng có nhu cầu Tư vấn và hỗ trợ về quy định hóa đơn điện tử vui lòng liên hệ

Hotline: 19003000