Doanh nghiệp có thể sử dụng đồng thời hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử ?

5 Tháng Năm, 2020

Hình minh họa

1. Doanh nghiệp có thể sử dụng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy?

Căn cứ theo Khoản 3 Điều 7 Thông Tư 32/2011/TT-BTC: “Trường hợp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, đối với mỗi lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, tổ chức kinh doanh chỉ sử dụng một (01) hình thức hóa đơn. Cụ thể nếu tổ chức kinh doanh sử dụng hóa đơn tự in cho lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì không dùng hóa đơn đặt in, hóa đơn điện tử cho lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ đó; nếu sử dụng hóa đơn điện tử thì không sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in; nếu sử dụng hóa đơn đặt in thì không sử dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn tự in.”

Vì vậy doanh nghiệp có thể sử dụng nhiều hình thức hóa đơn khác nhau tuy nhiên doanh nghiệp phải đảm bảo quá trình đăng ký sử dụng đúng theo quy định của pháp luật và với mỗi hình thức sử dụng hóa đơn bạn phải khai báo với cơ quan thuế.

Hiện nay, các loại hóa đơn được thể hiện bằng các hình thức khác nhau như hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in và hóa đơn điện tử. Vì vậy khi sử dụng và phát hành hóa đơn, nhiều doanh nghiệp thường phân vân là có được phép sử dụng đồng thời các loại hóa đơn này hay không ?

2. Lưu ý khi sử dụng song song hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử

Khi doanh nghiệp sử dụng song song hai hình thức hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, sử dụng song song 2 hình thức này doanh nghiệp cần có những lưu ý nhất định sau đây:

– Không xuất 2 hình thức hóa đơn với 1 đơn hàng, cụ thể hơn nếu 1 đơn hàng đã sử dụng hóa đơn điện tử thì không sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in và ngược lại

– Có thể sử dụng song song hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử với các đơn hàng, dịch vụ khác nhau.

Ví dụ: mặt hàng A doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử thì mặt hàng B có thể sử dụng hóa đơn giấy.

Mọi chi tiết về phần mềm Liên Sơn Invoice cũng như tư vấn triển khai xin vui lòng liên hệ:

Bộ phận tư vấn và chăm sóc khách hàng của Liên Sơn Invoice

Hotline: 1900 3000  – Website: www.lienson.vn – E-mail: hoadondientu@lienson.vn