Chuyển Đổi Hóa Đơn Điện Tử Bước Vào Giai Đoạn Cực Kỳ Gấp Rút !

21 Tháng Mười Một, 2019

Đã 6 tháng kể từ ngày nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về lộ trình chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử có hiệu lực. Bên cạnh những doanh nghiệp tiên phong chuyển đổi thì vẫn còn nhiều doanh nghiệp trì hoãn chuyển đổi sang hóa đơn điện tử. Nguyên nhân chủ yếu là do:
• Muốn tận dụng nốt hóa đơn giấy do đã “trót” đặt in với số lượng lớn.
• Chưa nắm bắt được đầy đủ thông tin, quy định của Chính phủ về việc chuyển đổi sang hóa đơn điện tử
• Tâm lý ngại thay đổi đến từ người quản lý và người trực tiếp thực hiện là kế toán doanh nghiệp
• Lo ngại về chi phí triển khai hóa đơn điện tử cao, nhiều thủ tục
• Không tin tưởng vào công cụ phần mềm và an ninh mạng của nhà cung cấp
Trên thực tế, các doanh nghiệp tiên phong xóa bỏ hóa đơn giấy, chuyển đổi sang hóa đơn điện tử đã chứng minh được những lợi ích thiết thực đối từ việc chuyển đổi sớm:
• Viết tay hóa đơn vừa mệt lại quá lâu
• Đã tốn chi phí chuyển phát, in ấn lại mất thời gian
• Thất lạc hóa đơn là bị phạt
• Tra cứu hóa đơn khó khăn


Hình ảnh buổi đào tạo Liên Sơn Invoice cho người dùng Sapharco