Tình hình sử dụng hóa đơn điện tử tại các doanh nghiệp

Việc sử dụng hóa đơn điện tử trong quản lý chứng từ của doanh nghiệp là một hình thức mới nhưng thực tế cho thấy những lợi ích to lớn đem lại cho công tác quản lý của các cơ quan nhà nước và của cả doanh nghiệp. Chính vì thế, trong những nỗ lực […]

Một số câu hỏi và giải đáp các thắc mắc của doanh nghiệp về hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử là loại hóa đơn đang ngày càng trở nên phổ biến. Để tìm hiểu nhanh về Hóa đơn điện tử các bạn có thể tham khảo Những Câu hỏi thường gặp về hóa đơn điện tử do Liên Sơn Invoice Tổng hợp và biên soạn dựa trên. Cơ sở pháp lý về […]

Chào tất cả mọi người!

Cảm ơn vì đã sử dụng WordPress. Đây là bài viết đầu tiên của bạn. Sửa hoặc xóa nó, và bắt đầu bài viết của bạn nhé!