Các bước để hủy hóa đơn điện tử đã phát hành.

4 Tháng Hai, 2020

Hoá đơn điện tử cũng giống như các loại hoá đơn truyền thống, nó có thể được khởi tạo thì khi cần thiết, người dùng cũng có nhu cầu hủy bỏ.

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 9 Thông tư 32/2011/TT-BTC thì  cách hủy bỏ hoá đơn điện tử cần tiến hành theo các bước sau.

Bước 1: Bạn lập Biên bản hủy bỏ hóa đơn

Trên nội dung của biên bản hủy bò hóa đơn cần ghi rõ nội dung bị sai, nội dung cần điều chỉnh lại cho đúng. Lưu ý rằng biên bản này phải có chữ ký, đóng dấu của hai bên mua và bán.

Bước 2: Bạn tiến hành hủy hóa đơn điện tử đã lập

  • Thao tác hủy bỏ hóa đơn điện tử đã lập sẽ được tiến hành ngay trên hệ thống phần mềm hóa đơn điện tử mà doanh nghiệp bạn đang sử dụng, chẳng hạn như phần mềm hóa đơn điện tử LienSon Invoice.
  • Theo đó, bạn cần đăng nhập hệ thống của phần mềm hóa đơn điện tử doanh nghiệp mình sử dụng, khai báo thông tin của “Thông báo kết quả hủy hóa đơn”.
  • Tiếp đó, bạn lưu lại Thông báo kết quả hủy hóa đơn và nhấn xuất ra file XML để nộp file này cho cơ quan thuế. Sau khi đã nộp hồ sơ thông báo hủy hóa đơn đến cho cơ quan thuế, bạn nên để hóa đơn đã hủy ở trạng thái đã nộp cho cơ quan thuế để có thể dễ dàng kiểm soát hóa đơn trên hệ thống.

Bước 3: Bạn lập hóa đơn điện tử thay thế trên phần mềm

Sau khi đã thực hiện đúng cách hủy hóa đơn để hoàn tất việc hủy, bạn cần lập hóa đơn điện tử thay thế. Hóa đơn thay thế hóa đơn đã hủy phải được lập đúng theo quy định pháp luật. Chẳng hạn như luôn phải có dòng chữ “Hóa đơn này thay thế hóa đơn số…; Ký hiệu…; Ngày… tháng… năm…”.

Khách hàng có nhu cầu được hỗ trợ về quy định hóa đơn điện tử vui lòng liên hệ

Bộ phận tư vấn và chăm sóc khách hàng của Liên Sơn Invoice  – Hotline: 1900 3000   Website: www.lienson.vnE-mail: hoadondientu@lienson.vn