Biên lai điện tử là gì? Ưu điểm vượt trội của biên lai điện tử so với biên lai giấy.

10 Tháng Ba, 2020

1. Biên lai điện tử là gì?

Biên lai là chứng từ nhận được khi đóng các khoản phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. Loại và hình thức biên lai được quy định rõ tại, điều 2, khoản 3 Thông Tư 303/2016/TT-BTC. Và Biên lai điện tử được quy định là những thông điệp dữ liệu điện tử về cung ứng dịch vụ công. Các dữ liệu này sẽ được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ, quản lý bằng phương thức điện tử theo quy định. Biên lai điện tử giúp cho doanh nghiệp và cơ quan thuế dễ dàng kiểm tra, rà soát.

2. Ưu điểm vượt trội của biên lai điện tử so với biên lai giấy.


Chuyển đổi biên lai giấy sang biên lai điện tử

Hiện nay, việc sử dụng biên lai giấy truyền thống thường sẽ gây ra nhiều sự tốn kém về cả thời gian lẫn chi phí trong việc lưu trữ, in ấn, lãng phí tài nguyên tổ chức.

Không chỉ vậy, các thao tác truy xuất, tìm kiếm biên lai giấy cũng sẽ gây mất thời gian, khó khăn cho việc hạch toán kế toán, đối chiếu dữ liệu, quản trị kinh doanh của doanh nghiệp, kê khai nộp thuế, bảo vệ môi trường,…

Biên lai điện tử vượt trội hẳn so với biên lai giấy.

Do đó, so với biên lai giấy, sử dụng biên lai điện tử mang tớ cho người dùng nhiều lợi ích vượt trội hơn nhiều.

– Tiết kiệm đến 50% -80% thời gian lập, xuất, quản lý biên lai và chi phí dành cho hoạt động này.

– Khả năng lưu trữ lớn, không bị mất mát, dễ dàng sao lưu, tìm kiếm thông tin biên lai.

– Nghiệp vụ quản lý, phát hành biên lai trở nên nhanh chóng, linh động.

– Dễ dàng chuyển đổi biên lai điện tử sang biên lai giấy hợp pháp khi doanh nghiệp muốn.

Hóa đơn điện tử liên sơn

Mọi thắc mắc liên quan đến biên lai điện tử hay phần mềm hóa đơn điện tử Lienson Invoice hoàn toàn miễn phí, bạn vui lòng liên hệ ngay Hotline 19003000