5 trường hợp bị buộc ngừng sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế.

18 Tháng Một, 2020

Hiện số lượng các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đang chiếm phần lớn trong tổng số những doanh nghiệp, tổ chức đang áp dụng hóa đơn điện tử trên cả nước. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, doanh nghiệp không được phép tiếp tục sử dụng hình thức hóa đơn này.

Thông tư 68/2019/TT-BTC được ban hành ngày 30/09/2019 đã hướng dẫn và cụ thể hóa một số quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP, trong đó có quy định về các trường hợp phải ngừng sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế.

Theo Điều 22 Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Điều 15, Thông tư 68/2019/TT-BTC thì trong 1 số trường hợp sau đơn vị buộc phải ngừng sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế:

1. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chấm dứt hiệu lực mã số thuế;

2. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp cơ quan thuế xác minh và thông báo không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký;

3. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh thông báo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tạm ngừng kinh doanh;

4. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh có thông báo của cơ quan thuế về việc ngừng sử dụng hóa đơn điện tử để thực hiện cưỡng chế nợ thuế.

5. Trường hợp khác theo quy định của Bộ Tài chính.

Mọi thắc mắc về Các trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế hay muốn được tư vấn về phần mềm hóa đơn điện tử Lienson Invoice hoàn toàn miễn phí, bạn vui lòng liên hệ ngay Hotline 19003000